Usahasama Worldwide

Tunggak USW

Kepercayaan dan kejujuran pada tahap profesionalisme  tertinggi adalah syarat pertama yang kita tidak akan berkompromi.

Ini bagi memastikan keyakinan pemilik polisi dan orang ramai dilindungi dan dipertingkatkan sepanjang masa. USW bersyukur kerana telah dikurniakan dengan  tunggak-tunggak hebat selaku Pengurus Unit di USW. Mereka juga adalah tulang belakang yang telah berusaha untuk meletakkan USW  ke tahap seperti pada hari ini. 

Teamwork Makes The Dream Works

Mereka telah bekerja dari hari pertama penubuhan USW dan membuktikan bahawa – berusaha dan bekerja keras adalah satu-satunya ramuan untuk berjaya. Masa mereka kini telah tiba bagi membantu orang lain yang lebih memerlukan dan pada masa yang sama membantu membina asas perniagaan yang lebih besar dan lebih kukuh buat USW.

"Alone we can do so little; together we can do so much."

Scroll to Top